Yürütme Kurulu

 

*Ünvanlar altında, isme göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.

 

Unvanı, Adı Soyadı*

 

Görevi

 

İletişim (E-mail)

     

Prof. Dr. Oktay EMİR

Başkan

oktayemir@anadolu.edu.tr

 

 

 

Prof. Dr. Medet YOLAL

Üye

myolal@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Nazmi KOZAK

Üye

nkozak@anadolu.edu.tr  

Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ

Üye

semragunay@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Cem IŞIK

Üye

cemisik@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL

Başkan Yardımcısı

chkayar@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Deniz KARAGÖZ

Üye

dkaragoz@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Dilek ACAR

Üye

dacar1@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ

Başkan Yardımcısı

ozana@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Erkan SEZGİN

Üye

esezgin@anadolu.edu.tr 

Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK

Üye

gozer@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Hakan YILMAZ

Üye

hyilmaz5@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ

Üye

hryuncu@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Rıdvan KOZAK

Üye

rkozak@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Alev DÜNDAR ARIKAN

Üye

adundar@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi A. Sadık BAHÇE

Üye

asbahce@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ZENCİR

Üye

ezencir@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SEZEREL

Üye

hakansezerel@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖNEY

Üye

honey@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İnci Oya COŞKUN

Üye

ioyazicilar@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap YÜCEL GÜNGÖR

Üye

mehtapyg@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pembe Gül ÇAKIR

Üye

pcakir@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖNÇEL

Üye

sguler@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Duygu YETGİN

Üye

dyetgin@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Dönüş ÇİÇEK

Üye

dcicek@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Osman GÜLDEMİR

Üye

osmanguldemir@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Arzu TOKER

Üye

arzu_turan@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

Üye

edogantan@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Engin BAYRAKTAROĞLU

Üye

enginbayraktaroglu@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Mune MOĞOL SEVER

Üye

mmogol@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Aysel YILMAZ

Üye

aysely@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Emrah YILDIZ

Üye

emrahyildiz34@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Seher GÜLENÇ

Üye

sehergeyik@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Serkan OLGAÇ

Üye

solgac@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Şeyda YAYLA

Üye

seydayayla@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Ufuk ÇEVİK

Üye

ufukcevik@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Barış ÇIVAK

Üye

bariscivak@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Burak DÜZ

Üye

bduz@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Burcu KAYA SAYARI

Üye

burcukaya142@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Fuat ÇİFTÇİ

Üye

fuatciftci@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN

Üye

gturktarhan@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Gül Nur DEMİRAL

Üye

gulnurdemiral@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

Üye

ibrahimtanerakkoc@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Merve KALYONCU

Üye

mervekalyoncu@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Merve ÖZGÜR GÖDE

Üye

merveozgurgode@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Muhammed KAVAK

Üye

muhammedkavak@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Önder YAYLA

Üye

onderyayla@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Pınar ŞENEL

Üye

pinargoksu@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Seda SÖKMEN

Üye

sedabuldu@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Selin KAMA

Üye

selinkama@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Sema EKİNCEK

Üye

semaekincek@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Sezi AYDIN

Üye

seziaydin@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Sibel ŞAHİN

Üye

sibel_sahin@anadolu.edu.tr

 

*Ünvanlar altında, isme göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.