Kongre Teması

Neden Şehir Turizmi?

Şehirler genel olarak insan hayatını düzenleyen, yönlendiren ve çevreleyen, aynı zamanda insan tarafından da biçimlenen en büyük yapılar şeklinde tanımlanmaktadır. Şehir merkezlerinin turistik işlevi olabileceğinin farkına varılmasıyla birlikte şehir merkezlerinde vakit geçirmenin kırsal alanlarda vakit geçirmenin bir alternatifi olabileceği anlaşılmış ve şehir merkezlerindeki mekânlar insanların vakit geçirmeleri için dönüştürülmeye ve yeniden oluşturulmaya başlanmıştır. Şehir turizmi, var olan olanaklarıyla birlikte şehrin yeniden geliştirilmesi ve dönüştürülmesiyle ilgili bir süreçtir. Diğer bir ifadeyle şehir turizmi, alanların ve mekânların yeniden oluşturulması ve yeni işlevler kazandırılmasıyla öncelikle yerel halkın ve sonrasında da ziyaretçilerin kullanımına sunulmasıdır.

Şehir turizminin farklı boyutları özellikle 1990lı yıllardan itibaren incelenmeye başlanmıştır. Şehirler çoklu işlevlere sahip olmasından dolayı şehir turizminin sınırları tam olarak belirginleşmese de şehir turizmi pek çok şehir için günlük yaşamın içine geçmiş bir olgudur. Bu nedenle şehir turizmi kendi içinde pek çok fırsat sunmakla birlikte çıkmazlar da barındıran bir olgudur. Dolayısıyla bu ilişkilerin incelenmesi, şehirlerin turizm amaçlı planlanması, pazarlanması ve şehir turizminin sosyo-ekonomik yansımalarının incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kongre ana teması “Şehir Turizmi” olarak belirlenmiştir.