Kolokyum Yönergesi

20. Ulusal Turizm Kongresi Doktora Kolokyumu Yönergesi*

20. Ulusal Turizm Kongresi Doktora Kolokyumu

Kolokyum; turizm alanında doktora yapan kişilerin tez araştırmalarını diğer doktora öğrencileri ve turizm alanındaki akademisyenler ile tartışma olanağı sunan, öğrencinin geri bildirim almasına olanak sağlayan akademik bir tartışma platformudur. 20. Ulusal Turizm Kongresi (UTK) Doktora Kolokyumu, 20. UTK Danışma Kurulu (DK) ve 20. UTK Yürütme Kurulu (YK) tarafından gerçekleştirilir. 20. UTK Doktora Kolokyumu, 20. Ulusal Turizm Kongresi kapsamında kongre açılışını takiben öğle yemeği arasından sonra kongrenin gerçekleştirileceği otelde yapılacaktır. Kolokyuma katılacak öğrenci sayısı Ulusal Turizm Kongresi web sitesi içinde yer alan Kolokyum kısmında ilan edilmektedir.

 

Kolokyumun Amaçları

20. UTK Doktora Kolokyumu’nun amaçları aşağıdaki üç maddede belirtilmiştir:

a. Doktora tezlerinin kalitesini ve uluslararası literatüre katkısını artırarak, turizm alanındaki saygın dergilere kabul oranını artırmayı amaçlar.

b. Araştırmaların paylaşılarak doktora öğrencilerinin bakış açılarını genişletir ve akademik gelişme ortamı yaratır.

c. Doktora öğrencilerinin hem kendi aralarındaki hem de diğer akademisyenler ile iletişimini güçlendirerek gelecekteki ortak çalışmalara zemin hazırlar.

 

Kolokyum Danışma Kurulu ve Kurul Başkanının Belirlenmesi

Kolokyum Danışma Kurulu, başkan dahil üç kişiden oluşur. Kolokyum Başkanı düzenleyici üniversite YK tarafından 20. UTK DK’nun onayına sunulur.

 

Kolokyuma Başvuru Şartları

Turizm alanındaki doktora tezlerinin değişik aşamalarında olan öğrenciler kolokyuma başvurabilir: Tez önerisi öncesi aşama, araştırma tasarımının ayrıntılandırılması aşaması, veri toplama sonrası/analiz aşaması. Kolokyuma katılacak öğrencilerden 20. UTK’ya katılım ücreti alınmayacaktır.

 

Kolokyum Kabul Kriterleri

Kolokyuma adaylar ekteki formata uygun olarak hazırlanan özet ile başvururlar. Doktora tezinde bulunulan aşamaya göre özette yer alacak bilgiler farklılaşacaktır. Özet en fazla 750-1000 kelime, Times New Roman 12, 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Özetin hazırlanmasında genel ifadelerden kaçınılması ve hakemlerin değerlendirme yapıp geri bildirimde bulunabilecekleri düzeyde bilgi içermesi önemlidir. Başvuruda tez danışmanının imzalı onayının bulunması gerekir.

 

Kolokyum Yürütme Süreci

Kolokyum paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirilir. Her bir oturumda konu ve/veya yöntem açısından benzer tezler tartışılacağından dolayı katılan adaylar tüm oturum boyunca salonda bulunurlar. Her bir oturumda en fazla 4 tez ele alınır. Toplantılar kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve sunuş yapacak öğrenciler ve oturumda görevli öğretim üyeleri dışında sadece tez danışmanının katılımına açık olacaktır. Oturumlar 2,5-3 saat sürer ve her bir tezin tartışılmasına 30-45 dakika süre ayrılır.

(*): 19. Ulusal Turizm Kongresi’nden faydalanılmıştır.