Kolokyum Programı

DOKTORA KOLOKYUM PROGRAMI

Doktora kolokyumu 16 Ekim Çarşamba günü, 14.00-17.00 saatleri arasında, Anemon Hotel Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. Kolokyum sunumları 15 dakika sunum, 10 dakika soru-cevap olmak üzere dinlemek isteyen herkese açık şekilde gerçekleştirilecektir. Program detayları aşağıda sunulmuştur.

 

Öğrenci adı

Tez Adı

Sunum Saati

Seda KARAGÖZ ZEREN

Finansal Ödemeler Sisteminde Blokzincir Uygulamaları: Turizm Sektöründe Akıllı Kontratlar Dizaynı

14.00-14.25

Mustafa ÜLKER

Yiyecek – İçecek Operasyonlarında Mutfak Kaynaklı Hizmet Hataları ve Telafi Stratejileri: Senaryo Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

14.25-14.50

Ömer SARAÇ

Otellerdeki Kronizm (Eş-Dost Kayırmacılığı) Algısının İşgören Motivasyonuna Etkisi: İstanbul – Antalya Karşılaştırmalı Örneği

 

14.50-15.15

 

ARA

15.15-15.40

Merve KALYONCU

Somut Kültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanımında Destinasyon Paydaşlarının Rolü: Sivrihisar Örneği

15.40-16.05

Birgül AYDIN

Destinasyon Yaşam Döngüsü Modeli Kapsamında Turizm Destinasyonlarında Canlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi: Kaş Örneği

16.05-16.30