Kabul Edilen Bildiriler
No Bildiri Başlığı Yazar(lar)
11 Sürdürülebilir Kentsel Kimlik Koruma Politikalarıyla Mümkün Mü? Isparta Alan Çalışması Eda Çelik ve Ali Türk
12 Şehir Turizminde Y Kuşağı Turistleri İçin Günlük Yaşamın Önemi Yeliz Demir
14 Turistlerin Kalabalık Algısının Alışveriş Davranışlarına Etkisi Tahir Albayrak, Özlem Güzel, Meltem Caber, Özge Kocabulut, Aslıhan Dursun ve Aylin Güven
15 Çanakkale’deki Restoranların Alternatif Beslenme Gruplarına Yönelik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Sedef Ece Batıbeki, Serdar Sünnetçioğlu ve Hacı Mehmet Yıldırım
16 Online Yorumların Faydalı Bulunma Durumunun İncelenmesi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Engin Tengilimoğlu ve Yüksel Öztürk
17 Edirne İlini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Bölgedeki Gastronomi Turizmi Potansiyeline Yönelik Tutumları Yeliz Pekerşen ve Ayça Tunca
20 Sakin Şehir Hareketinin Desteklenmesinde Yaşam Doyumunun Rolü: Eğirdir ve Yalvaç Örneği Serhat Adem Sop ve Utku Ongun
21 Restoranlarda Karekod Kullanımı: Beyoğlu Üzerine Bir Araştırma Enver Şimşek ve Özgür Kızıldemir
24 Turizm Akademisyenlerinin Çift-Körleme Hakemlik Sürecine İlişkin Düşüncelerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma Eray Polat
25 Amasra Gastronomik Değerleri Üzerine Bir Araştırma Yılmaz Seçim ve Dilek Çoşan
26 Doğa Fotoğrafçılarının Yeşil Davranışlara Karşı Tutumunun Çevre Dostu Rekreasyon Davranışına Etkisinin İncelenmesi Üzeyir Kement, Sinan Çavuşoğlu, Aziz Bükey ve Berkan Başar
27 Havayolu İşletmelerine Yönelik Müşteri Şikâyetleri ve Yönetimi Bayram Akay
28 VIKOR Yöntemi İle Bir Seyahat Sitesindeki En İyi Otelin Seçilmesi: Dört ve Beş Yıldızlı Eskişehir Otelleri Örneği Ozan Çatır ve Ali Şimşek
29 Yavaş Şehirlerdeki (Cittaslow) Restoranlara Yapılan Çevrimiçi Tüketici Yorumlarının Değerlendirilmesi: Gökçeada Örneği Mehmet Sarıoğlan ve İsmail Ertopcu
32 Eskişehir Kent Merkezindeki Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme Meryem Akoğlan Kozak ve Onur Selçuk
35 Zincir Fast-Food İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Değerlendirmelerin Analizi: Eskişehir Örneği Murat Çuhadar ve Büşra Aşıroğlu
41 Yerel Yönetimlerin Destinasyon Marka İmajı ve Şehir Pazarlamasına Yönelik Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kuşadası Örneği Çağla Alimanoğlu ve Ahu Yazıcı Ayyıldız
45 Van Gölü'nde Mikrobiyalit Dalış Turizmi Hasan Köşker
49 Tüketim Kültürü ve Etik Sorun Taşıyan Reklamlar Eda Hazarhun
50 Türkiye’nin Dış Pasif Turizmi: Değişen Turizm Hareketliliği ve Turist Profili İsmail Kervankıran ve Mehmet Bağmancı
51 Konaklama İşletmelerine Yönelik Yapılan Çevrimiçi Yorumların Sosyal Ağ Analiziyle İncelenmesi: Eskişehir Örneği Oğuz Doğan, Sezer Karasakal ve Altan Demirel
52 Gaziantep’in Destinasyon Kişiliğinin Analizi Nalan Işık ve Burçin Özkan
54 Çekicilik Merkeziyeti: Turistik Noktalar İçin Yeni Bir Merkeziyet Ölçüsü Ali Akay ve Eren Kılıç
55 Büyükşehir Belediyelerinin Web Sitelerinin Şehir Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Mehmet Ertaş, Sonay Kaygalak Çelebi ve Burçin Kırlar Can
56 “Turizm ve Festival” Olgusunun Bibliyometrik Analizi Ebru Z. Boyacıoğlu ve Çilem Elmas
59 Yerel Halkın Kırsal Turizm Faaliyetlerinin Doğal ve Sosyo-Kültürel Çevre Üzerindeki Etkilerine Yönelik Algıları: Beyşehir Örneği Şafak Ünüvar ve Gizem Kara
60 Türkiye'den Turizm Amacıyla Yurtdışına Giden Kadınların Seyahat Motivasyonları İsmail Kervankıran ve Kübra İlban
61 Özel Muğla Arıcılık Müzesi’nin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Özer Şahin ve Ayşe Aydın
62 Almus Baraj Gölü (Tokat/Türkiye) ve Yakın Çevresinin Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Kübra Yazıcı 
63 Tarihi Alanların Kent Peyzajı Üzerine Etkileri; Niksar (Tokat) Örneği Kübra Yazıcı 
64 Gastronomi Turistlerinin Destinasyon Tercihini Etkileyen Motivasyon Faktörlerinin İncelenmesi Kenan Güllü; Burak B Atasoy 
66 Otel İşletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesinin İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Isparta Örneği Gülay Bulgan 
69 Kırsal Turizmin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Gönen-Güneykent Örneği Olcay Kılınç ve Emre Aksu 
71 Kripto Para Türü Olarak Bitcoin’in Bilinirliğinin İncelenmesi: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma Reşat Arıca ve Rıdvan Kozak 
72 Yurt Dışına Çıkma Niyeti Olan Türk Turistlerin Algıladıkları Risklerin Seyahat Motivasyonlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi Ezgi Türkmen ve Oğuzhan İlban
73 Kapadokya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Kriz Algıları Reha Kılıçhan ve Emine Caner
74 Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Analizi Eniser Atabay, Leyla Atabay ve Beykan Çizel
75 Deneyimsel Pazarlama Kapsamında Tüketici Deneyimlerinin Değerlendirilmesi: Kars Destinasyonu ve Doğu Ekspresi Üzerine Nitel Bir Çalışma Alpaslan Yüce ve Çağlar Samsa
77 Doktora Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Yağmacı Dergicilik Hakkında Bilgi ve Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ezgi Erşahin ve Şehnaz Demirkol
79 Akıllı Şehirlerde Artırılmış Gerçeklik (AR) Kullanımı Örnek Olay Çalışması Sarp Tahsin Kumlu ve Emrah Özkul
82 Yerel Yönetimlerin Perspektifinden Turizmin Geliştirilmesi: Kırklareli Örneği Kaplan Uğurlu
83 Sürdürülebilir Şehir Turizmi: Barselona Örneği Mustafa Boz ve Çiğdem Özkan
85 Gaziantep'te Göç Ve Turizmin Değerlendirilmesi Nalan Işık ve Gamze Efe
87 YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde (YÖKTEZ) Nesnelerin İnterneti Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi Füsun İstanbullu Dinçer ve Özlem Taşkıran
88 İstanbul’da Düzenlenen Yiyecek İçecek Turlarının Viator Web Sitesi Üzerinden İncelenmesi Neslihan Şimşek, Aykut Göktuğ Soylu ve Burhan Çınar
89 Kamu ve Özel Sektör Turizm Paydaşlarının Kuşadası Destinasyon İmajına İlişkin Değerlendirmeleri Funda Oduncuoğlu ve Aziz Bostan
91 Bir Turistik Ürün Olarak Kahramanmaraş’ın Otel Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi Samet Gökkaya ve Şehnaz Demirkol
93 Yorumlayıcı Yapısal Modelleme Temelinde Toplum Temelli Turizm Girişimlerinde Kaynak Orkestrasyonu: Lisinia Doğa Emre Erbaş
94 Turizmde İş Yaptırabilme Disiplini Eksikliği Kübra Taşkıran
95 Turizm ve Seyahat Endüstrisinde Blok Zinciri Uygulamalari: Further.Network Projesi Örneği Sercan Yıldız ve Haluk Tanrıverdi
96 Coğrafi İşaretli Yiyecek-İçecekler ve Gastronomi Turizmi: Şanlıurfa Örneği Emrah Yaşarsoy
97 Osmanlı’dan Günümüze Şerbet Kültürü: Hatay Mutfağı’ndan Örnekler Hasibe Utku Çelik Gençoğlu, Senem Etyemez ve İbrahim Ünal Kahraman 
98 Airbnb Konaklama Sektöründe E-Şikâyetlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Derya Demirdelen, Zaid Alrawadieh, Mithat Zeki Dinçer ve Füsun İstanbullu Dinçer
99 Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinin Pazarlama Karması (7P) Unsurları Açısından Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Örneği Büşra Kiş, Demet Tüzünkan ve Selda Uca
100 Gastronomik Kimlik Oluşumunda Mutfak Müzelerinin Rolü: Köstem Zeytinyağı Müzesi Örneği Feray İrigüler
101 Instagram’da Overtourism Etiketi ile Paylaşılan Fotoğrafların UNWTO Turizm Bölgelerine Göre Dağılımlarının İncelenmesi Serkan Aylan ve Fatmanur Kübra Aylan
102 Yabancı Turistlerin Seyahatlerini Etkileyen Etmenler İle Turistlerin Beklenti ve Tatmin Düzeyleri: İstanbul Örneği Mehmet Emen ve Ebru Ulucan
103 Turizm Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Turizm Mesleğine Yönelme Faktörleri ile Turizmde Kariyer Yapma İsteği İlişkilerinin İncelenmesi Sinem Uysal Bayraktar ve Haluk Tanrıverdi
104 Kent Destinasyonlarında Over Tourism’e (Ölçüsüz Turizm) Dair Kavramsal Bir Yaklaşım Oğuz Çolak,Vahit Oğuz Kiper ve Orhan Batman
105 Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranış Ölçeğinin Türkçe Güvenirlik ve Geçerliliği Betül Kodaş ve Yaşar Sarı
106 Yerli Ziyaretçilerin Gastronomi Deneyimlerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma Davut Kodaş ve Çağıl Hale Özel
107 Kuşadası’nda Yapılan Festivallerin Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Gözünden Yöreye Etkileri Mahmut Efendi ve Gülnur Karakaş Tandoğan
111 Eskişehir’de Seyahat Acentelerinin Erişilebilir Turizm Algılarına Yönelik Bir Araştırma Efnan Ezenel, Cemile Ece ve Elif Şenel
112 Şehir Turizminin Canlandırılmasında Gastronomi Müzeleri ve Afyonkarahisar’da Bir Gastronomi Müzesi Önerisi Asuman Pekyaman, Hatice Yılmaz ve Aysel Aliyeva
113 Konaklama İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişime Etkisi Fatma Korkmaz ve Didar Büyüker İşler 
114 Kültür Ekonomisi Kapsamında Şehir, Müze Turizmi ve Deneyimi Sabriye Çelik Uğuz, Şimal Aymankuy ve Selin Kayalı
115 Müze Turizmi, Kültür Perakendeciliğinin Kavramsallaştırılması ve Anadolu Kültürel Girişimcilik Örneği Sabriye Çelik Uğuz, Selin Kayalı ve Yusuf Aymankuy 
116 Sosyal Medyada Destinasyon Markalaşması: Eskişehir Örneği Berna Şad, Ahmet Karataş ve Seda Şahin
118 Ceza-Ödül Karşıtlığı Analizi ile Destinasyon Özelliklerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Özgür Davras
119 Sokak Satıcılarına Göre Sokak Lezzetleri Eren Altunbağ ve Hakan Yılmaz
120 Şehir Turizminde Kültürlerarası Duyarlılığın Arz Yönlü Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Uzun Çarşı Esnafı Örneği Özge Özkan, Özcan Zorlu ve Ali Avan
121 Turizm Eğitiminde Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Duran Cankül ve Batuhan Sönmez
123 İstanbul’daki Şehir İçi Tur Operasyonlarında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları Abdülcelil Çakıcı, Burhan Çınar ve A.Vahap Altürk
124 Turist Rehberleri Tarafından Pazarlanan Kastamonu Şehir Efsaneleri Canan Tanrısever, Hüseyin Pamukçu ve Yakup Erdoğan 
127 Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yerel Kimliğin Korunması: Antakya Örneği Belma Suna, Evrim Yaldız ve Eren Yeşildağ
129 Odunpazarı’na Gerçekleştirilen Turların Katılımcılarının Tura Yönelik Algıları, Otantiklik Algıları ve Aidiyet Düzeyleri Arasındaki İlişki O. Can Yılmazdoğan ve Aykan Atanlar
130 Eskişehir’in “Öğrenci Dostu Şehir” Konseptine Yönelik Öğrenci Algılamaları Meryem Akoğlan Kozak, Eda Çoban ve Seda Çoban
132 Karekod Uygulamalarının Seyehat Acentaları Açısından Değerlendirilmesi Enver Şİmşek, Salim İbiş
134 2018 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Şehirlerin Sokak Lezzetlerine Yönelik Bir Araştırma Seren Baydan, Efe Kaan Ulu ve Ahmet Vatan
135 Küreselleşme Sürecinde Kentsel Strateji Arayışları: Turizm Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme Mustafa Ali Şüyün ve Nur Sinem Partigöç
137 Turizm Personelinin Psikolojik Dayanıklılığı: Antalya Örneği Esin Yücel
138 Savaştan Turizm Olur Mu? Ahmet Çelik
140 Turizm Sektöründe Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Turuncu Bayrak Dönüş Çiçek ve Ebru Zencir 
141 Destinasyonlarda Yaşam Kalitesini Arttırma Aracı Olarak SPA: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Aslı Albayrak ve Selda Karahan
142 Eatwith Kullanıcı Yorumlarının İncelenmesi: İstanbul Örneği Serap Özdemir Güzel
143 Beyşehir Turizm Talebinin Göl Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Mete Sezgin, Refika Atalay ve Abdullah Köseoğlu 
144 Türkiye’de Turist Ölümleri: Antalya İli Örneği İsmail Kervankıran, Murat Çuhadar ve Utku Ongun 
145 Gastronomi Temalı Festivaller Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi Aylin Aktaş Alan ve Özlem Şen 
146 Turizm Önyargıları Parçalar Mı? Şırnak’a Gelen Yerli Turistlere Yönelik Nitel Bir Araştırma Sedat Çelik
148 Şehir Otellerinin Pazarlanmasında Yaşanan Zorluklar: Bir Örnek Olay Çalışması  Şule Ardıç Yetiş
149 Otel Yorumlarının Sınıflandırılmasında Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Eskişehir Otellerine Yönelik Yorumların Duygu Analizi Hüseyin Ertan İnan
151 Şehir Turizminde Sosyo-Demografik Özelliklerin Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Etme Niyetleri Üzerine Etkisi  Sıla Karacaoğlu ve Ayşe Nevin Sert
152 Self Drive (Kendin Sür Kendin Gez) Turizmi ve Kastamonu İrfan Mısırlı ve Sina Afşari
153 Türkiye’de Uluslararası ve Ulusal Alanda Faaliyet Gösteren Grup ve Zincir Otellerin Logo Renk Analizi  Muammer Bezirgân, Oğuzhan İlban ve Levent Fırat
154 Türk Mutfağı Tanıtım Faaliyetlerinin Gastrodiplomasi Kavramı Açısından İncelenmesi  Turgay Bucak, Serkan Yiğit ve Çinuçen Okat
156 Yerleşik Yabancıların Şehre Yerleşmesinde ve Konut Satın Alımında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Alanya Örneği  Engin Üngüren, Nazlı Türker, Ferhat Büyükşahin, Yaşar Yiğit Kaçmaz
157 Nevşehir İlinde Yaşatılan Geleneksel Alevi-Bektaşi Mutfağına Yönelik Sözlü Kültür Araştırması  Aziz Gökhan Özkoç, Şule Ardıç Yetiş, Mahmut Doğan Kamış ve Aydın İnak
161 Turi̇st Rehberleri̇ni̇n Mesleki̇ Sorunlarına Yöneli̇k Li̇teratür Taraması Burhanettin Zengin ve Mustafa Çevrimkaya
162 Seyahat Acentelerinde Pazarlama Açısından Dijital Uygulamaların Kullanımı: İstanbul İli Örneği  Hilal Gündoğan, İrem Aydoğdu ve Emin Aksan
163 Destinasyon Kişiliği ve Deneyimleme Kalitesinin Davranışsal Niyetler ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi Gözde Türktarhan ve Nazmi Kozak
165 Seyahat ve Taşımacılık Hizmetleri Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Etkinlik Düzeyinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi  Ali Şimşek ve Ozan Çatır
166 Türkiye’de Tarifesiz Havayolu İş Modelinin Ortaya Çıkışı, Yükselişi ve Düşüşü Leyla Adiloğlu-Yalçınkaya ve Akansel Yalçınkaya
167 Yiyecek-İçecek Fotoğraflarının Y Kuşağı Üzerindeki Etkisi ve Yiyecek- İçecek Fotoğrafı Paylaşımı: Instagram Örneği Kübra Hoş, Gülnur Bayraktar ve Çağıl Hale Özel
168 Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Bakış Açıları ile Bulundukları Şehi̇rleri̇n Marka Algılarının Beli̇rlenmesi̇: Samsun Örneği̇ Burcu Tütüncü, Kardelen Alpaslan, Cenk Murat Koçoğlu ve Kutay Oktay
169 Kültür Turizmi Kapsamında Bir Oğuz Boyu Geleneğinin Rekreasyonel Pazarlaması: “Bolu Kızık Bayramı Örneği” Tuğçe Üner
170 Ziyaretçilerin Fuar Standlarında Kalış Sürelerini Etkileyen Sosyal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Zehra Gökçe Sel ve Gürhan Aktaş
171 Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği Fatma Doğanay Ergen, Gonca Kılıç ve Necip Özdemir
172 25 Yıl Aranın Ardından Otel Stajı Deneyimi ve Gözlemler Göknil Nur Koçak
174 Sessizlik Rolünün Lider Etkinliği Açısından Önemine Kavramsal Bakış Açısı Ülker Çolakoğlu ve Arzu Gürdoğan
175 Gastronomi Bloglarının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi  Alper Kurnaz, Hande Akyurt Kurnaz ve Emrah Yıldız
178 Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Mardin Örneği Özgür Özer ve Doğan Ataman
179 Turizm Alt Sektörlerinde Maliyet Yapışkanlığı Davranışı Levent Koşan ve Fatih Günay 
180 Bazı Terör Olaylarının Turizm Hareketi Üzerine Etkisi Dilara Eylül Koç, Yusuf Ziya Koç ve Canan Tanrısever
183 Yavaş (Sakin) Şehirlerin Gastronomik Açıdan Değerlendirilmesi: Orvieto ve Seferihisar Örneği İlhan Avcu ve Osman Nuri Özdoğan 
185 Muğla İlinin Şehir Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Belma Suna, Mehtap Baş ve Eren Yeşildağ
186 Otellerde Gastronomi Etkinlikleri: Çeşme’de Hizmet Veren Oteller Üzerine Bir Araştırma Samet Can Curkan, Nilgün Avcı, Cemal Özgür Özdemir ve Mert Can Kısa 
187 Metaforlarla İstanbul: Kültür Mü? Karmaşa Mı? Funda Ön Esen ve Burhan Kılıç 
188 Bir Kültür Mirası Olarak Tarihi Anadolu Köylerinin Turizm Açısından Önemi - Ödemiş Lübbey Köyü Örneği Onur İçöz ve Yiğit Sebahattin Bozkurt
189 Arkadaş ve Akraba Ziyareti: Ürgüp Örneği Günay Erol ve Ebru Düşmezkalender
192 Ziyaretçilerin Seyahat Motivasyonu, Memnuniyeti, Tekrar Ziyaret Niyeti ve Sadakat Algısının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Sultanahmet Örneği Gül Erkol Bayram ve Hasibe Yazıt
193 Şarap Deneyiminde Yenilik Korkusu ve Merakı Üzerine Bir Araştırma Abdülcelil Çakıcı ve Meral Üzülmez 
195 Ekonomik Büyüme ile Turizm Harcamaları İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma Mehmet Oğuzhan İlban ve Mehmet Tahsin Liceli 
196 Eskişehir'de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Değerlendirilmesi Barış Demirci, Gizem Sultan Sarıkaya, Kevser Turan ve Zehra Özyörük 
197 Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Muammer Mesci, Zeynep Mesci ve Sümeyye Tizgili 
198 Çernobil Dizisinden Esinlenerek Dark Turizm Bağlamında Bir Felaket Bölgesinin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma Yeliz Akçay ve Dilek Balak
201 Menü Mühendisliği Kapsamında Kasavana Smith Modeli ile ZEFTM Modelinin Karşılaştırılması: Durum Çalışması Damla Mülazımoğlu, Aziz Batuhan Dinçel ve Gamze Eryılmaz 
202 Sosyal Mübadele Teorisi Kapsamında Sosyal Taşıma Kapasitesi Asena Albayrak ve Selim Kırova 
203 Otel İşletmelerinde Kullanılan Motivasyon Araçlarının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Çanakkale Örneği Gencay Saatcı, Serkan Türkmen, Gözde Özsoy ve Murat Aksu
206 Afyonkarahisar Yöresel Yiyeceklerinin Termal Otellerin Menülerinde Kullanım Düzeyi Habibe Gündüz ve Esra Gül Yılmaz
208 Otel Mutfak Tasarımının Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi Şirvan Şen Demir ve Mehmet Anıl Küçükyaman 
210 İş Becerikliliği: Otel Çalışanlarında Bir Araştırma Dilek Atçı; Derya Toksöz, Gizem Çapar ve Tuğba Pala
211 Z Kuşağı Tüketicilerde Marka Güveni ile Marka Memnuniyetinin Marka Sadakatine Etkisi: Eskişehir Starbucks Örneği Muammer Bezirgan, Mehmet Oğuzhan İlban ve Onurcan Deniz
214 Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mezuniyet Metaforları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği Yasin Keleş, Seden Doğan ve Mutlu Kaya
216 Şehir Estetiğinin Gelişimi ve Türkiye Gürkan Çalışkan ve Hüseyin Pamukçu
220 Turizm Sektörünün Gelişiminin Çevresel Bozulma Üzerindeki Etkisi: En Çok Tercih Edilen İlk 10 Destinasyon Örneği Yılmaz Bayar ve Tuğba Betül Özav
221 Otel İşletmelerinde Mobil Uygulama Kullanımı ve Müşteri Memnuniyetine Etkisi Mustafa Said Kocabıyık ve Nedim Yüzbaşıoğlu
222 Turizm Tabanlı Ol-Ma-Yan Kentsel Dönüşüm Projeleri: Kayseri Sahabiye Mahallesi Örneği Filiz Sönmez ve Ekrem Erdem 
223 Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Bir Alan Araştırması: İstanbul Atatürk Havalimanı Örneği Cihan Seçilmiş ve Ela Nazlı Köz Akçadağ
224 Tüketicilerin Restoran ve Kafe Tuvaletlerinin Temizliğine İlişkin Algıları: Çanakkale Örneği Ömer Çoban, Özge Eryücel ve Tarık Yalçınkaya
225 Destinasyon Deneyimi Tasarımında Öyküler Dilek Acar 
226 Elektronik Pazarlama Aracı Olarak Şehirlerin Resmî Web Sitelerinin İncelenmesi Pelin Nasöz, Melike Oymak, Fazıl Kaya ve İsmail Kızılırmak
228 Tüketicilerin Otellerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Gül Yılmaz, Bilsen Bilgili ve Serkan Arslan
229 Şehir Turizminde Gastronominin Önemi: Başkent Ankara Üzerine Bir Değerlendirme Gonca Güzel Şahin
230 Sürdürülebilir Şehirler ve Turizm Bağlamında Pamukkale Yerleşimi Gül Yücel ve İlke Ciritci
232 Türk Kahvesi Tüketicilerinin Kahve Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması Erdem Temeloğlu ve Defne Akdeniz
234 Mardin İlinin Gastronomi Potansiyelinin Değerlendirilmesi: SWOT Analizi Örneği İrem Bozkurt, Enes Yıldırım ve Tuğba Dağ
236 Türkiye'de Potansiyel Çöl Turizmi Destinasyonu: Konya, Karapınar Örneği Saniye Seray Bıyıklı
240 Akıllı Şehir Araştırmalarının R Programı ile Bibliometrik Analizi Eniser Atabay, Beykan Çizel ve Edina Ajanovic
241 Yöresel Ürün Festivallerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Demirköy Çilek Festivali Örneği Mehmet Selman Bayındır, Sibel Önçel ve Bahar Bayındır
242 Mevlevilikte Sofra Adabı İzzet Karataş ve Birsen Bulut Solak
243 Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının İş ve Meslek Hastalıklarının Belirlenmesi: Gaziantep'te 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma İbrahim Giritlioğlu, Mehmet Sedat İpar ve Hakkı Hikmet Delikanlı
245 Ihlara Vadisi Ziyaretçilerinin Şehir Turizmine Bakış Açıları Neşe Çullu Kaygısız ve Derman Küçükaltan
248 Mersin’de Turizm Neden Gelişmiyor? Murat Durukan
249 Şehir Turizmi Kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Instagram Paylaşımlarının İncelenmesi Hulusi Binbaşıoğlu
250 Şehirle Övünmek veya Şehir Gururunun Şehir Pazarlamasında Önemi ve Araştırılması: Niğde İli Örneği Ruhan İri
259 Turizmin Karanlık Yüzü: Şehirlerde Aşırı Turizm Hilmi Rafet Yüncü
260 Turistlerin Destinasyon Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi: AHP ve TOPSİS Uygulaması Burcu Ilgaz ve Metin Kozak

HAKEM SÜRECİ DEVAM EDEN BİLDİRİLERİN SONUCUNA GÖRE GÜNCELLEME YAPILACAKTIR…