Danışma Kurulu

Unvanı, Adı Soyadı

Kurumu

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ

Girne Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan BATMAN

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Osman E. ÇOLAKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ

Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA 

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN (Kongre Dönem Başkanı)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Alp TİMUR

Dokuz Eylül Üniversitesi ( Emekli )

Prof. Dr. Muharrem TUNA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, TUADER Yönetim Kurulu Başkanı

   

(*) Soyada göre alfabetik düzenlenmiştir.