Bildiri Yayın Olanağı

- Gönderilen ve kabul edilen bütün bildiriler (kongrede sunulması koşulu ile) ISBN'li elektronik Bildiri Kitabında basılacaktır. 

- Kongrede seçilen bildiriler yayınlanmak amacıyla aşağıdaki dergilere önerilecektir;