Bildiri Kitabı

Kongremize katkı sağlayan değerli akademisyenler,

20. Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi (4th International Tourism Congress – ITC2019) bildiri kitaplarında yer alan bildirilerin genişletilmiş hali, kongrelerimiz referans gösterilmek kaydıyla ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanabilir.

20. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2019, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

19. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2018, Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2017, Artuklu Üniversitesi, Mardin

17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2016, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla

16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2015, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

15. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2014, Gazi Üniversitesi, Ankara

14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2013, Erciyes Üniversitesi, Kayseri